Podstawowe dane teleadresowe:

Gminny Ośrodek Kultury w Herbach
ul. Lubliniecka 31,
42-264 Herby,
województwo śląskie, powiat lubliniecki
tel.: 579 954 907
e-mail: gokherby@gmail.com;
NIP: 575-189-75-71,
Regon: 381817250

Numer rachunku bankowego: 45 8288 1014 2001 0133 9521 0001

.

Godziny urzędowania

Gminny Ośrodek Kultury w Herbach czynny jest w następujących godzinach:

  • poniedziałek - czwartek 900 - 2000,
  • piątek 900 - 1900,
  • sobota 800 - 1300.

.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 1429)
  • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 1781)
  • Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z dnia 5 września 2016 roku (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 162 z późn. zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68)
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 2247)
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Magdalena Czudaj
Dokument z dnia: 11.11.2020
Dokument oglądany razy: 66 699
Opublikował: Magdalena Czudaj
Publikacja dnia: 11.11.2020
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry